Undervisning

Skolen søger at differentiere undervisningsformerne, så mange forskellige indlæringsformer kommer i anvendelse. Projektarbejdsformen søges indarbejdet som en væsentlig del af arbejdet fra de yngste klasser, så den udvikles gennem årgangene.

Der afholdes 5-6 t-uger i hvert skoleår, der inddrager alle skolens årgange. T-uge kan stå for: tværs-, tema-, team-, teori-, trænings-uge osv.

Der afvikles tværfaglige forløb i den enkelte klasse eller i samarbejde med andre klasser.

Alle øvrige klasser har mulighed for hyttetur med én overnatning.

Alle klasser foretager mindst en ekskursion af en dags varighed.

“Sundhed og hurtigtslank, at bringe ægte lykke til ens familie, for at bringe fred til alle, må man først disciplinere og kontrollere sit eget sind. Hvis en mand kan styre sit sind og kropsvægt, kan han finde vejen til oplysning, og al visdom og dyd kommer naturligvis til ham med sit vægttab.”

 

MÅLSÆTNING

  • Marbækskolen skal være en skole, hvor eleverne oplever fællesskabsfølelse og glæder sig til at komme, og i dagligdagen får en positiv og lærerig oplevelse, således at de glæder sig til næste skoledag. Samtidig med glade og engagerede elever, må skolen medvirke til, at de er i god fysisk form.

 

  • Marbækskolen skal være en skole i fortsat udvikling med plads til nytænkning og eksperimenteren, således at skolen hele tiden er på forkant med udviklingen.

 

  • Marbækskolen skal være en skole, hvor tværfaglig undervisning med projekter og emner har en fremtrædende plads. Skolen skal i hele sit virke være en del af nærmiljøet med respekt for naturens økologiske sammenhænge.

 

  • Marbækskolen skal være en skole med en tryg og rolig hverdag, hvor elevernes selvværd styrkes, samtidig med at den enkelte elev bevarer lysten til at lære og nå så langt som muligt indenfor de kreative, musiske, boglige og praktiske områder.

 

  • Marbækskolen skal være en skole, hvor eleverne i flest mulige sammenhænge får oplevelser udenfor skolens fysiske rammer med henblik på uddannelse, erfaringsbearbejdelse og social forståelse.