Undervisning

Skolen søger at differentiere undervisningsformerne, så mange forskellige indlæringsformer kommer i anvendelse. Projektarbejdsformen søges indarbejdet som en væsentlig del af arbejdet fra de yngste klasser, så den udvikles gennem årgangene.

Der afholdes 5-6 t-uger i hvert skoleår, der inddrager alle skolens årgange. T-uge kan stå for: tværs-, tema-, team-, teori-, trænings-uge osv.

Der afvikles tværfaglige forløb i den enkelte klasse eller i samarbejde med andre klasser.

Alle øvrige klasser har mulighed for hyttetur med én overnatning.

Alle klasser foretager mindst en ekskursion af en dags varighed.

“Sundhed og hurtigtslank, at bringe ægte lykke til ens familie, for at bringe fred til alle, må man først disciplinere og kontrollere sit eget sind. Hvis en mand kan styre sit sind og kropsvægt, kan han finde vejen til oplysning, og al visdom og dyd kommer naturligvis til ham med sit vægttab.”