Skolens Historie

I Skibby blev skolen oprettet i året 1729.

Tidens trend – pietismen – lagde vægt på, at almuen skulle vise sit kristne sindelag ved at gå flittigt i kirke og ved at læse i bibelen. Derfor måtte man oprette skoler, så børnene kunne lære at læse. Og samtidig kunne man så også undervise i skrivning og regning. På det tidspunkt var Skibby kirke underlagt ejeren af Egholm gods, slægten Krabbe. Denne familie grundlagde en skole i Skibby, iøvrigt med en vis støtte fra ejeren af Selsø gods

Som følge af den nære forbindelse mellem skole og kirke, var det almindeligt, at skolen blev bygget tæt ved kirken i en landsby. I Skibby blev den lagt vest for kirken (i dag; Hovedgaden nr. 43), og her fungerede der skole fra 1729 til 1923. Læreren havde bolig på skolen.  I 1923 blev skolen flyttet til den nuværende biblioteksbygning på Fritidscentret. I sydenden af bibliotekets 1.sal var der en lejlighed til lærerinden, og i huset, der nu rummer Skolevejens Børnehave, var der bolig til 1. og 2.læreren.

Fra 1922 og til den kommunale mellemskoles oprettelse i 1953 tog unge fra Skibby og omegn hver dag frem og tilbage til Roskilde eller Frederikssund. De første rutebiler samt cyklen gjorde dette muligt.

I 1953 indgik de små sognekommuner Skibby og Ferslev-Vellerup et skoleforbund. I fællesskab oprettede man en mellemskole og realklasse (6.-10.årg.), der fik hjemsted i en stærkt udvidet Skibby Skole.

 

I løbet af 1960’erne voksede Skibbys indbyggertal kraftigt, da der blev bygget et stort antal parcelhuse omkring den gamle bykerne.

Børnene fra de mange tilflyttede, unge familier fik skolens elevtal til at stige voldsomt. I alt 3 barakbygninger blev opført ved skolen for at rumme de flere elever og det blev nødvendigt med ‘vandreklasser’ (klasser uden fast hjemlokale).

Men da pladsen vedblev at være for trang, besluttede byrådet at bygge en helt ny skole: MARBÆKSKOLEN.

I 1972 stod så de tre første bygninger i den nye skole klar (blok 4, 5 og 6), og 1.-5.årgang samt den kommunale tandpleje rykkede ind.

I de følgende år kom de øvrige bygninger til i flere etaper, sidst Marbækhallen i 1980. I 1978 flyttede de sidste klasser fra Skibby Skole til Marbækskolen.

 

Som det ses af dette korte historiske rids, er dagens Marbækskole kun det sidste, lille skud i en lang udvikling, selv om den har været i brug i over 25 år.