Send inn flere lånesøknader

Det er en enkel oppgave å sende inne en lånesøknad. Sender du ut flere søknader samtidig, kan du sammenligne de ulike renter og betingelser du får tilbudt. Det lønner seg på sikt, fordi det som koster med et forbrukslån (og alle andre lån) er renter og omkostninger. Har du flere å velge mellom kan du spare penger i det lange løp og du vil også ha et forhandlingsgrunnlag. Det er stor konkurranse om å kapre kunder og du kan kontakte de ulike bankene for å se om du kan presse ned renten ytterligere. Husk at rentene gir deg rett til fradrag og det bør du ta med i beregningen når du søker om lån!