Parkering

Skolens parkeringsplads ligger nord for selve skolen. Det er også her skolebussen holder

Al afsætning og påstigning af elever foregår på den store parkeringsplads. Det betyder en lidt længere gåtur for en del elever, men det er en nødvendig forholdsregel for at undgå ulykker.

Der er stopforbud på Marbækvej og på Selsøvej ud for skolen.