Bestyrelse

Forældre har gennem skolebestyrelsen indflydelse på skolens drift. Det er bl. a. skolebestyrelsens opgave at:

 

  • Fastsætte principper for skolens virksomhed.
  • Føre tilsyn med skolens virksomhed.
  • Godkende skolens decentrale budget inden for de økonomiske midler der er tildelt skolen.
  • Godkende undervisningsmateriale.
  • Godkende skolens ordensregler.
  • Afgive indstilling og udtalelse vedr. forskellige spørgsmål der vedrører skolen.
  • Eleverne har gennem deres repræsentanter i skolebestyrelsen og gennem elevrådet, indflydelse på skolens drift