Hør mere om “Alternative Skole?”

Valgfrie skoler er blevet bygget op siden omkring slutningen af ​​1970’erne for at løse problemer med unge og teenagere, som ikke kan lære tilstrækkeligt på en sædvanlig skole tilstand (dvs. regelmæssige åbne eller tuition baserede skoler) på grund af adfærdsmæssige problemer, visse genoprettende betingelser, læring udfordringer, og derudover psykiske problemer.

Alt i alt er valgfrie skoler har flere samlede lærerige og formative mål end standard skoler. De har regelmæssigt program basics, at opmærksomheden på at forbedre dubleant selv-forbindelse, dyrke udvikling af unikke, og forbedring af de sociale evner. Valgfrie skoler er mere fleksibel i deres organisation og forening, som mener mere sortiment i lærerige projekter.

Når tilgængelig dybest set for besværlige understudies og dem ved fare for at droppe ud af en konventionel skole tilstand, har valgfrie skoler udvidet væsentligt i grunden som lærere, værger, og mere omfattende grupper oplever, at mange unge ikke kan lære effektivt i en sædvanlig skole tilstand. For børn og unge med adfærdsmæssige og mentale problemer, for eksempel, elendighed, identitet problem, stof udnytte og mishandle, og ondskab, kan valgfrie skoler giver et mere sikkert afhjælpende tilstand og mere individualiseret overvejelse end sædvanlige skoler.

For unge og unge med visse genoprettende betingelser og indlæringsvanskeligheder, f.eks overvejelse underskud hyperaktivitet problem (ADHD), Aspergers lidelse, og ordblindhed, valgfrie skoler kan giver sluttede kliniske og instruktion fordele på ét sted at ligefremhed læring. Valgfag skole struktur og pædagogiske moduler ændringer afhængige af de lærerige mål og indbildte dubleant befolkning. Valgfrie skoler kan ikke være åben eller tilgængelig lokalt og kan kræve ekstra hver dag rejse eller privat boarding af dubleant. Generelt har nabolag kontrasterende muligheder for at statsfinansierede skoler ikke kræve en måned til måned uddannelsesmæssige omkostninger, mens ikke-offentlige skoler gør forpligter værger til at betale en måned til måned uddannelsesmæssige omkostninger for dubleant deltagelse.

Marbækskolens værdigrundlag

Handleplan

Dialog

En af hjørnestenene på Marbækskolen er samarbejdet mellem skole og hjem. Dialogen mellem skolens hovedparter elever, forældre, lærere og ledelse skal være præget af åbenhed, gensidig respekt og tillid.

Desuden skal skolen opfordre til at skabe rammer for en tilsvarende dialog mellem klassens forældre indbyrdes. Skolens kontor udarbejder telefonlister, såfremt de enkelte klasser anmoder om dette.

Fundamentet for en konstruktiv dialog skabes på skolebestyrelsens årlige møde med kontaktforældrene, kontaktforældremøder, forældremøder og skole/hjemsamtaler.

Trivsel

På Marbækskolen betragtes elevens trivsel som forudsætning for al indlæring. Derfor skal skolen, jf. princip mod mobning, være en mobningsfri skole, der tager hånd om det sociale velfærd i klasserne. Skolen skal videregive et miljø præget af menneskekendskab, god omgangstone og rummelighed.

Skolen skal desuden opnå tryghed for alle skolens interessenter gennem rutiner, klare holdninger samt klare samværs- og ordensregler og traditioner, jf. skolens hjemmeside.

Det er skolebestyrelsens ansvar at udarbejde skolens overordnede samværs- og ordensregler.

De enkelte klasser, skolens elevråd og ledelse skal derimod indgå aftaler, der sikrer, at mobning undgås, at respekt for og accept af andre samt god omgangstone og sprogbrug finder sted.

Nævnte områder skal indgå som elementer i undervisningen og fremgå af klasseteamets årsplan.

Faglighed

Marbækskolen skal være en skole, der afspejler det danske samfunds udvikling. Således skal ny udvikling i pædagogiske metoder og undervisningsmaterialer inddrages. Skolen skal differentiere undervisningen for at tilgodese den enkelte elevs optimale mulighed for indlæring.

I samtlige klasser skal der mindst én gang årligt gennemføres et projektorienteret forløb, som skal være tilpasset det enkelte klassetrin.

Skolen skal, indenfor ressourcemæssige rammer, sætte uddannelse i fokus med henblik på at fremme kreativitet og nytænkning samt fastholde et højt fagligt niveau hos sin lærerstab.

Sundhed

Marbækskolen skal have en klar holdning til elevernes sundhed og skal kunne give den enkelte elev grundlag for at tage stilling til sin egen levevis og sundhed.

Dette opnås bl.a. ved, at klassernes kontaktforældreråd på klasselærerens foranledning drøfter forældrenes rolle i forbindelse med sundhed.

Et undervisningsforløb om kost/bevægelse, rygning, alkohol- og stofmisbrug skal indgå på alle klassetrin. I overbygningen, 7.-10. kl., skal desuden indgå undervisningsforløb, hvor doping, inkl. forfængelighedsdoping, behandles.

Skolen skal motivere eleverne til, i såvel undervisning som i fritid, aktivt at deltage i sundhedsfremmende fysiske aktiviteter.

Handleplan udarbejdet af skolens ledelse og pædagogisk råd den 01.12.2004

Beskyttelse af vore skoler om et budget

Skole brutalitet er desværre en del af vores amerikanske historie går tilbage til det attende århundrede. Det Pontiac oprør skole slagtning af 1764 var desværre vores første prolog til denne form for vildskab. Juli 26th, 1764 fire American Indian gerningsmænd skød og henrettet mere end otte skolebørn ved siden af ​​deres skolelærer uden for, hvad der er i øjeblikket Greencastle, Pennsylvania. Som vores historie avancerede, gjorde også skyderier på skoler. Mange stoler de udvidede episoder af skyderier på skoler er en følge af de nuværende omstændigheder. Hvorom alting er kan, er det blevet betragtet nyhedsværdi som forud for tidsplanen som 1874.

Efter en Los Angeles gymnasium dubleant blev skudt og dræbt, den ellevte september 1874 frigivelse af Los Angeles Herald proklamerede “Dette barn mistede livet gennem den alt for grundlæggende tilbøjelighed blandt unge mænd i at formidle destruktive våben. Vi har ikke foggiest idé om, at denne tilbøjelighed kan adskilles. Vi har ikke en anelse om, at lærerne har det privilegium, eller ville praktisere det i tilfælde af, at de havde, for at kigge i lommerne på deres elever, men det ser ud til at være meget næsten en brug for, at nogle sådanne administrere tages til følge … om hver skole-knægt formidler en pistol, og energien af ​​disse kanoner løber fra harmløst seks-stykke sælge ud bekymring for den destruktive Colts seksløber.

Colorado har den beklagelige kvalificering af at være hjemsted for to af de mest overordentlig dårlige skole skyderier nogensinde. Columbine (1999) og Platte Canyon (2006) har ikke lige ændret skueplads for hvordan loven implementering reagerer på sådanne episoder, men de har været til alle tider indgraveret i den nationale efterretning skole ondskab. Med skændsel af disse episoder, er det alt andet end svært at overse, at Colorado skole skyderier kan følges tilbage lige omkring 4 årtier tidligere. Den October syttende, 1961, blev en Morey Junior High dubleant i Denver skudt og myrdet af en beslægtet dubleant. Desværre, som tiden er gået på, skole skyderier i USA har netop udvidet. Nogen endda køligt fokus absolut indser, at det ikke er et spørgsmål om på off chance for, at det vil ske, men snarere hvornår. For dem af os i kravet lov, bør vi virkelig spørge, om det vil ske, men alligevel vil det ske på vores vagt i vores menighed.

Da deplorability af Sandy Hook var kommunikere i landenes familieværelser den December fjortende 2012, har der været en genetableret indvending til udvidet sikkerhed af vores skolebørn at beskytte dem mod en sådan ondsindet. Forud for forseelser scenen blev selv ryddet, de embedsmænd og særlige optjente parter var på vej over hinanden få funktioner til at udpege fejl og tilbyde urimelige “ordninger”, der passer deres politiske perspektiver i at vore egne børn sikkerhed. På den ene side af det politiske passagen er lovgivere, der måtte have generel samfunds tillid skydevåben forbud, skrig, og telefonbokse er de vigtigste arrangementer. Lovgivere på den modsatte side af passagen brug for generel samfund til at acceptere møblerede pædagoger er det bedste svar. Personer fra det videnskabelige samfund har støttet skrabe forfatningen og har rådgivet deres understudies at Upchuck eller urinere på potentielle aggressorer. 

Save